TECHNOLÓGIA

O TECHNOLÓGIÍ

 
  • ATA®BAUSYSTEM je univerzálny systém pre výstavbu rodinných a bytových domov energetickými parametrami ultranízkoenergetického a pasívneho štandardu.
  • NÍZKOENERGETICKÉ a PASÍVNE DOMY postavené technológiou ATA®BAUSYSTEM nie sú viazané na konkrétne typy projektov.
  • Stavebnou technológiou ATA®BAUSYSTEM je možné stavať rodinné domy, viacpodlažné bytové komplexy, výrobné a nebytové priestory i rôzne typy ľahkých nadstavieb na existujúce budovy.
  • ATA®BAUSYSTEM dovoľuje stavať budovy podľa vašich požiadaviek a návrhu architekta so zachovaním parametrov pre nízkoenergetické a pasívne domy
  • Budovy postavené z ATA®BAUSYSTEM nepotrebujú riešiť klasický vykurovací systém. Vykurovanie budov riešime efektívnejšími, jednoduchšími a lacnejšími technickými riešeniami.


VLASTNOSTI TECHNOLÓGIE