NEHORĽAVOSŤ

NEHORĽAVOSŤ

V stavebnom systéme ATA®BAUSYSTEM sú použité materiály, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy vzťahujúce sa na protipožiarne požiadavky v EÚ.

Nehorľavosť spôsobuje cementový skelet oddeľujúci jednotlivé polystyrénové granule od seba a tak zabraňuje šíreniu plameňa. Materiál je zaradený podľa STN 730862 do skupiny. A – „nehorľavý“. Vďaka tomu môže byť použitý na zateplenie aj výškových stavieb bez obmedzenia požiarnou výškou.