KONTAKT

Slovensko:

ATA BAUSYSTEM s.r.o.
e-mail: atabau@atabau.eu
tel: +421 948 464 564

Sídlo:
Hlavná 192/12
929 01 Veľké Dvorníky

IČO: 50 537 504

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 38692/T
 

Maďarsko:

Obchodné zastúpenie:
Póta László +36 20 429 8633

Česká republika:

Licenčné realizačné zastúpenie:
BAUKREDIT s.r.o.
Tomáš Čtrnáct +420 602 222148
e-mail: baukredit@seznam.cz

Obchodné zastúpenie:
ATA INNOVATION s.r.o.

Attila Makki +421 948 464564
Tomáš Čtrnáct +420 602 222148
e-mail: atabau@atabau.eu
 

 


Napíšte nám


 


Partneri: