ENERGETIKA

ENERGETIKA


Tepelná a akumulačná vlastnosť budov ATA®BAUSYSTEM je výnimočne dobrá. Tepelnoizolačná vlastnosť 37cm hrubej steny je U=0,127W/(m2K), R=8m2K/W. Stenová konštrukcia nepotrebuje ďalšie zateplenie, nakoľko okrem konštrukcie z pozinkovanej ocele je zložená z paropriepustného, nehorľavého izolačného materiálu STYRCON®200. Budova je vcelku bez tepelných mostov a dosahuje najvyššie energetické zaradenie A. Hrúbku nosnej steny je možné zväčšiť tak, že môže dosiahnuť U = 0,09 W/(m2K), R=11 m2K/W.