BEZODPADOVÁ VÝSTAVBA

BEZODPADOVÁ VÝSTAVBA


Konštrukčné prvky nosnej konštrukcie sú vyrobené presne na mieru, odrezky debniaceho opláštenia sú recyklované a znovu použité do izolačnej výplne.
Týmto spôsobom okrem toho že chránime naše okolie od zaťaženia zbytočným stavebným odpadom ale aj pre investora usporíme peniaze. Pri výstavbe rodinného domu z ATA®BAUSYSTEM sa vytvorí len max. 100-150kg nepoužiteľného odpadu.