Prečo práve ATABausystem ?

KVALITA A RÝCHLOSŤ VYSTAVBY...

JEDINEČNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI...

ŽIVOTNOSŤ, EKOLÓGIA, ZDRAVIE...

O firme ATABAU s.r.o.

Spoločnosť ATA Bau s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2008. Jej spoločníci majú viac ako 20 ročnú prax v oblasti stavebníctva. Firma je zameraná na výstavbu rodinných domov, obytných budov a na aplikáciu stavebných systémov v priemysle. Používame vlastnú patentovanú stavebnú technológiu ATABAUSYSTEM®, vďaka ktorej staviame budovy s výnimočne nízkou spotrebou energií.

ATABAUSYSTEM® dovoľuje stavať budovy podľa vašich požiadaviek a návrhu architekta so zachovaním Parametrov pre nízkoenergetické a pasívne domy.

VLASTNOSTI TECHNOLÓGIE

JEDINEČNOSŤ

STYRCON® je zmes polystyrénového granulátu a cementu, ktorá sa po zamiešaní lisuje do dosiek o konštantných rozmeroch 0,9 x 0,45 m a variabilnej hrúbke od 30 do 120mm. Vytvára sa tak tepelnoizolačná hmota s malou objemovou hmotnosťou, kde povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá dokáže prenášať zaťaženie a dáva materiálu pevnosť. Táto štruktúra zabezpečuje, že STYRCON má: výbornú paropriepustnosť, nehorlavosť, rozmerovú stálosť.

Obalenie oceľových profilov polystyrén-cementovými doskami STYRCON®200 a vyplnením medzipriestoru zmesou STYRCOMIXu vytvorí chemickú väzbu materiálov. Montovaná konštrukcia tak získa monolitický charakter.

FUNKČNOSŤ

Spojili sme vysoko efektívny, energeticky úsporný materiál s inteligentným riešením konštrukčného systému, aby sme Vám ušetrili priestor, čas a peniaze.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY

Výstavba je oproti klasickým metódam viacnásobne rýchlejšia. Hrubá stavba, (základy, obvodové steny, strop, strecha) trvá len 6 týždňov, keďže okrem základov sa jedná o výstavbu suchým procesom. Výstavba rodinného domu na kľúč trvá max. 12 týždňov.

PAROPRIEPUSTNOSŤ

Konštrukcia systému ATA BAUSYSTEM® je difúzne otvorená a paropriepustná. V budove teda nie je nevyhnutné použiť rekuperačný systém (kontrolovaná vzduchotechnika). Zo zdravotného hľadiska toto riešenie je výhodnejšie oproti iným montovaným systémom. Na povrchu ani v konštrukcií nedochádza k vytváraniu plesní. Celá konštrukcia budovy (oceľová kostra, obalenie a výplň) ostáva suchá, teda nedochádza ku strate tepelnoizolačných schopností. Faktor difúzneho odporu je max 10. Vďaka týmto vynikajúcim vlastnostiam je dom bez plesní, preto je toto riešenie ideálne pre ALERGIKOV.

Dobrým príkladom paropriepustnosti je izolácia starých domov aj z nepálených tehál, ktoré môžu vďaka materiálu STYRCON dýchať a uvoľňovať vlhkosť do okolia.

NEHORLAVOSŤ

V stavebnom systéme ATABAUSYSTEM® sú použité materiály, ktoré podľa certifikátov spĺňajú najprísnejšie normy vzťahujúce sa na protipožiarne požiadavky v EÚ.

Nehorľavosť spôsobuje cementový skelet oddeľujúci jednotlivé polystyrénové granule od seba a tak zabraňuje šíreniu plameňa. Materiál je zaradený podľa STN 730862 do sk. A – “nehorľavý”. Vďaka tomu môže byť použitý na zateplenie aj výškových stavieb bez obmedzenia požiarnou výškou.

RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY

Výstavba je oproti klasickým metódam viacnásobne rýchlejšia. Hrubá stavba (základy, obvodové steny, strop, strecha) trvá len 6 týždňov, keďže okrem základov sa jedná o výstavbu suchým procesom. Výstavba rodinného domu na kľúč trvá max. 12 týždňov. Taktiež variabilnosť stavebného systému ATABAUSYSTEM® zabezpečuje architektom a projektantom voľnú ruku pri v ypracovaní stavebných projektov.

Ku všetkým budovám z ATA BAUSYSTEM® sú vypracované dielenské výkresy a presný výpis materiálu, na základe ktorých sú dodané konštrukčné prvky vyrobené s milimetrovou presnosťou. Vďaka presnému plánovaniu je celá realizácia bez odpadu. Všetky materiály použité k výstavbe sú recyklovateľné a zdravotne nezávadné.

ENERGETIKA

Tepelná a akumulačná vlastnosť budov ATA BAUSYSTEM® je výnimočne dobrá. Tepelnoizolačná vlastnosť 42cm hrubej steny je U=0,143 W/(m2K), R=7 m2.K/W. Stenová konštrukcia nepotrebuje ďalšie zateplenie, nakoľko okrem konštrukcie z pozinkovanej, za studena ohýbanej ocele je zložená z paropriepustného, nehorľavého izolačného materiálu STYRCON®. Budova je vcelku bez tepelných mostov a dosahuje najvyššie energetické zaradenie A. Hrúbku nosnej steny je možné zväčšiť tak, že môže dosiahnuť U = 0,09 W/(m2K), resp. R = 11 m2K/W.

ŽIVOTNOSŤ

Stavebné prvky budov z ATABAUSYSTEM® oproti dreveným stavbám nepotrebujú dodatočnú starostlivosť a majú vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Celý systém je difúzne otvorený, nedochádza k hromadeniu vlhkosti, vďaka čomu je zaručená dlhá životnosť.

ROZMEROVÁ STÁLOSŤ

Rozmerová stálosť je zabezpečená cementovým skeletom. Navyše vytvára sa tým aj tepelno-akumulačná vrstva, ktorá tlmí teplotné výkyvy atmosféry. STYRCON sa vďaka cementu správa ako silikát, nie plast (polystyrén), ľahko prijíma iné silikátové hmoty (cement, omietku, stavebné lepidlá …) a má podobnú tepelnú rozťažnosť.