OSTATNÉ

Od roku 2019 v rámci našich stavieb ponúkame aj technológie na využitie obnoviteľných zdrojov, ako rekuperačné systémy pre výmenu vzduchu, tepelné čerpadlá pre výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV), a fotovoltaické systémy na vykrytie potreby elektrickej energie budovy. Použitím uvedených technológií, vrátane návratnosti investície, režijné náklady domu môžu sa stať zanedbateľnou položkou.