Levice

Prestavba športového zariadenia na wellness  Levice
Z ATA BAUSYSTEM boli riešené obvodové steny 2NP subdodávateľsky.
Doba výstavby: október 2013 – marec 2014