BYTOVÉ DOMY – ZÁHRADY KAPLNÁ

Rada bytových domov samostatne stojacích, celkom 4ks realizované po etapách. Začiatok výstavby marec 2014., plánované dokončenie marec 2016.
Počet bytov 60ks. Počet nadzemných podlaží 4, z toho 1.NP realizovaná klasickou metódou (oporná stena železobetónová, ostatné zvislé konštrukcie murované a zateplené, strop realizovaný zoSPYROL panelov),
2.-3.-4. NP realizovaný spoločnosťou ATA Bau s.r.o. z patentovaného stavebného systému ATA BAUSYSTEM®.